Metallica tribute

tribute

In 2005, the band members decided in addition to regular performances a Metallica set to go brengen.In the year 2007/2008 the band decided to write the national band competition "Clash of the cover bands". Itself as Metallica tribute in This was a good period for the band which, in the run-up to the finals, fat venues like the Mezz Breda, the Effenaar Eindhoven, Tilburg and 013 Paradiso Amsterdam were done. Eventually this Metallica tribute in the national finals in Vechtse Jobs in Utrecht elected winner. In addition, if the award of best guitarist Thijs receive. Meanwhile the Metallica repertoire expanded to a spectacular tribute show.

In 2005 besloten de bandleden naast de reguliere optredens een Metallica-set te gaan brengen.In het jaar 2007/2008 besloot de band om zich als Metallica tribute in te schrijven voor de landelijke bandcompetitie "Clash of the coverbands". Dit werd een mooie periode voor de band waarbij, in de aanloop naar de finale, vette podia als, de Mezz Breda, de Effenaar Eindhoven, 013 Tilburg en Paradiso Amsterdam werden aangedaan. Uiteindelijk werd deze Metallica tribute in de landelijke finale in de Vechtse Banen te Utrecht gekozen tot winnaar. Daarnaast mocht Thijs de award van beste gitarist in ontvangst nemen. Inmiddels is het Metallica repertoire uitgebreid tot een spectaculaire tributeshow.

 

PresentDanger MetallicaTribute head