Martijn de Jong Present Danger2   Martijn de Jong Present Danger3  Martijn de Jong Present Danger5  Martijn de Jong Present Danger15

Martijn de Jong ‘79
Drums / backing vocals
Drumkits: DW drums Performance series
PDP BX series
Cymbals: Amedia Vigor Rock series
Zildjian K-series
Paiste 2002 china